Tag gata

Lund i oktober

Lund Sverige
Ödsliga gator i Lund Då var det oktober och en promenad på Lunds gator. Fina gatuhus.