Tag byggnadsställning

Hyllie Malmö

Det går mot toppen

Byggnadsställningar sätts upp på framsidan av huset för att kunna lägga på tegel på fasaden. Spännande att följa bygget. Förra månaden var det tomt.